İş Sağlığı ve Güvenliğinde
"ÖNCÜ KURULUŞ"

Acil Durum Eylem Planı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun kapsamında çıkartılan 18.06.2013 tarihli ve 28681 sayılı “İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” ile tüm işyerleri acil durum eylem planı gerçekleştirmek zorundadır.

 

AZ TEHLİKELİ SINIFI

İŞ YERLERİ

TEHLİKELİ SINIF

İŞ YERLERİ

ÇOK THLİKELİ SINIF

İŞ YERLERİ

ACİL DURUM EKİPLERİ OLUŞTURMAK İÇİN GEREKEN ÇALIŞAN SAYISI

50 ÇALIŞAN

40 ÇALIŞAN

30 ÇALIŞAN

KURULACAK EKİPLER

1-ARAMA EKİBİ

2-KURTARMA EKİBİ

3-TAHLİYE EKİBİ

4-YANGIN İLE MÜCADELE EKİBİ

5-İLK YARDIM EKİBİ

 

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır. Bu kapsamda acil durum eylem planı hazırlanırken,

-Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,

-Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,

-Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,

-Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,

-Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,

-Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,

-Acil kaçış yollarının ve yangınla mücadele ekipmanlarının bulunduğu "Acil Kaçış Planı" hazırlanması sağlanır Acil durum ekiplerinin belirlenmesi, hazılanması

-Acil durum ekiplerinin uygun nitelikte donanımlarının sağlanması.

-Acil durum projesi, tahliye projeleri ve yangın projesinin hazırlanması.