İş Sağlığı ve Güvenliğinde
"ÖNCÜ KURULUŞ"

Ortam Ölçümleri

İşveren çalışma ortamının işçileri sağlık ve güvenlik yönünden olumsuz etkilemesini önlemek için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla yükümlüdür.
1.    Gürültü ölçümü
2.    Aydınlatma ölçümü
3.    Toz ve Gaz ölçümü
4.    Hava nem, akış hızı gibi termal konfor şartlarının ölçümü
5.    Vibrasyon ölçümü
Firmamız tüm ölçümleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapmakta ve sonuçlarını değerlendirerek bir rapor sunmaktadır.