İş Sağlığı ve Güvenliğinde
"ÖNCÜ KURULUŞ"

İş Yeri Hekimi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun kapsamında bünyesinde çalışan istihdamı gerçekleştiren tüm iş yerleri tehlike sınıfına göre belirlenen sürelerde iş yeri hekimi  ve diğer sağlık personeli görevlendirmesi kanuni zorunluluktur.

 

 AZ TEHLİKELİ SINIFI

 İŞ YERLERİ 

 TEHLİKELİ SINIF

 İŞ YERLERİ

ÇOK THLİKELİ SINIF

İŞ YERLERİ

İŞ YERİ HEKİMİ SÜRELERİ

4 dk / kişi

6 dk / kişi

8 dk / kişi

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ SÜRELERİ

6 dk / kişi

9 dk / kişi

12 dk / kişi

 

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının iş yerleri için gerçekleştirilmesi gereken yasal yükümlülükleri ÖNCÜ OSGB bünyesindeki alanında tecrübeli ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tecrübeli iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilecektir. ÖNCÜ OSGB’de bulunan iş yeri hekimleri tam zamanlı olarak sadece bünyemizde hizmet vermektedirler. İş yerinize gelerek çalışanlarınızın sağlık gözetimlerini firmanız da takip edebileceği gibi kurumumuza gelerek te istediğiniz zaman doktor hizmetimizden faydalanabileceksiniz. Bu kapsamda iş yeri hekimlerimiz şu ana faaliyetleri yerine getireceklerdir;

-İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

-Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak ve sağlık raporu vermek

-Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek

-İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak

-İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak

-Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak

-İş güvenliği uzmanı öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak

-İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek

-İşçilerin örneğe uygun olarak işe giriş ve periyodik muayenelerini yapmak,

-Hastalık, kaza veya periyodik muayene sonrasında işçinin eski işinde çalışması sakıncalı bulunulduğunda, mevcut sağlık durumuna uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,

-Sağlık sorunları sebebiyle işe gelememe durumu ile iş yerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmek,

-Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Ek-2’sinde yer alan Giriş/Periyodik Muayene Formu örneğine göre yapmak,

-Bağımlılık yapan maddelerin, özellikle tütün ve tütün mamullerinin kullanılmasının zararları konusunda işçilere eğitim vermek,