İş Sağlığı ve Güvenliğinde
"ÖNCÜ KURULUŞ"

İş Güvenliği Danışmanlık

İş Güvenliği Hizmetlerimiz

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun kapsamında bünyesinde çalışan istihdamı gerçekleştiren tüm iş yerleri tehlike sınıfına göre belirlenen sürelerde iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi kanuni zorunluluktur.

 

AZ TEHLİKELİ SINIFI

İŞ YERLERİ

TEHLİKELİ SINIF

İŞ YERLERİ

ÇOK THLİKELİ SINIF

İŞ YERLERİ

GÖREVLENDİRİLEBİLECEK

UZMAN SINIFI

 A-B-C SINIFI UZMAN

A-B SINIFI UZMAN

A SINIFI UZMAN

İŞ GÜVENLİĞİ UZMAN SÜRELERİ

6 dk / kişi

8 dk / kişi

12 dk / kişi

 

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının iş yerleri için gerçekleştirilmesi gereken yasal yükümlülükleri ÖNCÜ OSGB bünyesindeki alanında tecrübeli ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda iş güvenliği uzmanlarımız bir çok çalışmanın yanında şu ana faaliyetleri yerine getireceklerdir;

-İş yerinin incelenmesi ve ön durum tespiti

-İş güvenliği ile ilgili eğitim planı hazırlamak ve eğitimleri vermek

-İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

-Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

-İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

-Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak

-Risk Değerlendirmesi yapmak

-Acil Durum Planı hazırlamak

-Acil durum ekipleri oluşturmak

-İş yeri iç ortam ölçümlerinin takibini yapmak

-Çalışma talimatları hazırlamak

-İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

-Kişişel koruyucu kullanma talimatları hazırlamak

-Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

-Sağlık ve güvenlik işaretlerinin uygulanması ve eğitimini yapmak