İş Sağlığı ve Güvenliğinde
"ÖNCÜ KURULUŞ"

Risk Değerlendirme

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun kapsamında çıkartılan 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı “iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği” ile tüm işyerleri risk analizi gerçekleştirmek zorundadır.

Risk analizi çalışmasında reaktif yaklaşım yerine proaktif yaklaşım uygulanmalıdır. Çalışanlara, makinelere ve her türlü çevre faktörüne zarar verme potansiyeline sahip durumu tehlike olarak adlandırıyoruz. Tehlikelerin ortaya çıkma olasılığı ile tehlikeden kaynaklanan zararın bileşkesini de risk olarak adlandırıyoruz.

İş yerlerinde tehlikeleri belirleyerek bu tehlikelerden kaynaklanan riskleri tespit ederek önleyici tedbirler almayı “risk değerlendirme” olarak tanımlayabiliriz.

Risk analizi gerçekleştirilirken tespit edilen risklere yaklaşım;

1-Tehlikelerin ortadan kaldırılması

2-Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olan ile değiştirmek,

3-Mühendislik Tedbirleri uygulamak

            a)Otomasyon    

            b)Tecrit 

            c)Uzkalaştırma

            d)Havalandırma

            e)Ergonomik yaklaşımlardan yararlanma

4-İdari önlemler, işaretler , uyarılar

5-Kişisel koruyucu donanım kullanma

İş yerinizde bulunan tüm tehlikeleri tespit edip bu tehlikelerden kaynaklanan riskleri kabul edilebilir risk seviyesine indirerek daha güvenli ve sağlıklı bir iş yeri ortamı oluşturmak risk analizinin temel amacıdır. ÖNCÜ OSGB olarak risk değerlendirmesini mevzuat gereği gerçekleştirilmesi gereken bir evrak olarak görmüyoruz. Bu sebeple risk değerlendirme raporunu önemsiyoruz ve sizler ve çalışanlarınızla birlikte ekip ruhu oluşturarak risk değerlendirmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Risk değerlendirmesinin şu durumlarda yenilenmesi gerekir:

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.

ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.