İş Sağlığı ve Güvenliğinde
"ÖNCÜ KURULUŞ"

Kurumsal İlkelerimiz

AHLÂK: Dürüstlüğün meziyet olmaktan çıktığı, insanları aldatmanın açıkgözlülük sayıldığı, ahlâkî ölçülere uymamanın modernleşme sayıldığı, büyüğün küçüğe sevgisinin, küçüğün büyüğe saygısının kalmadığı bir dünyada ahlâklı olmak çok daha büyük önem ifade etmektedir.


SORUMLULUK: Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken vazifelerinin bilincinde olmasıdır. Sorumluluk bilincine sahip birey, hayatın her aşamasında üstlenmesi gereken vazifelerle birlikte sorunlarının üstesinden gelebilmeyi öğrenir.


DOSTLUK: Gerçek dostlar yıldızlara benzerler, karanlık çökünce ilk onlar gözükürler. Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur. Ve hepsinden önemlisi, dostluğun bile satın alındığı bir dünyada karşılık beklemeden dost olabilmektir.


BİLGİ: Kişinin kendini, üyesi olduğu toplumu ve parçası olduğu evreni doğru anlaması ancak doğru bilgi ile mümkündür. Bunun yanı sıra hayatın gidişatı, verilen kararlarla şekillenmektedir. Doğru ve yeterli bilgiye sahip olanlar daha doğru, daha güvenilir kararlar verebilirler ve dolayısıyla daha başarılı olurlar.


NİTELİK: Nitelikli insan, problemin değil çözümün bir parçası olandır. Kendisine, toplumuna ve parçası olduğu evrene karşı sorumluluklarının bilincinde olan, bilgisini, becerisini paylaşan, başkalarına faydalı olandır.


İLETİŞİM: Tarihi insanlıkla yaşıt olan iletişim; insanlığın anlaşma, bilişme ve haberleşme gibi en temel ihtiyaçlarındandır. Sağlıklı bir iletişim insan ve toplumla ilgili yapılacak her türlü çalışmanın başını çeker. Dil/ lisan sağlıklı bir iletişimin gerçekleşmesi için önemli bir unsursa da yeterli bir unsur sayılmaz. Zira sağlıklı bir iletişimin kurulması; inanç, kültür, kavram ve anlam dünyalarının da aynı olmasıyla mümkündür. İnanç ve kültür havzasında yapılacak her türlü olumlu veya olumsuz çalışma iletişime de olumlu ya da olumsuz yansıyacaktır.