İş Sağlığı ve Güvenliğinde
"ÖNCÜ KURULUŞ"

İSG Eğitimleri

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun kapsamında çıkartılan 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı “Çalışanların İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ” ile tüm işyerleri çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitmek zorundadır.

 

AZ TEHLİKELİ SINIFI

İŞ YERLERİ

TEHLİKELİ SINIF

İŞ YERLERİ

ÇOK THLİKELİ SINIF

İŞ YERLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN TEKRAR PERİYODU

3 YILDA BİR

2 YILDA BİR

YILDA BİR

VERİLECEK EĞİTİMLERİN ASGARİ SÜRESİ

8 SAAT

12 SAAT

16 SAAT

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) istatistiklerine göre dünyada meydana gelen iş kazalarının %88’i güvensiz hareketlerden %10’u makinelerden %2’si önlenemez sebeplerden meydana gelmektedir. ÖNCÜ OSGB olarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemenin en önemli unsurunu çalışanların eğitimi olarak görmekteyiz. Bu sebeple iş sağlığı ve güvenliği konularında yaptığımız çalışmalar dışında eğitim konusunda alanında tecrübeli eğitmenlerden oluşan eğitim birimimiz sürekli eğitim stratejileri geliştirmektedirler Geçekleştirdiğimiz eğitimler sonrası değerlendirmeler yaparak her çalışan için eğitim sertifikası düzenlenmektedir. Gerçekleştirdiğimiz genel eğitim konuları:

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma