İş Sağlığı ve Güvenliğinde
"ÖNCÜ KURULUŞ"

Sağlık Muayeneleri

Çalışanların ilk işe girişlerinde, gerçekleştirecekleri işe uygun olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla işe giriş sağlık raporu düzenlemek yasal zorunluluktur. ÖNCÜ OSGB bünyesinde bulunan iş yeri hekimleri çalışanlarınızı muayene ederek sağlık raporlarını düzenleyecektirler. İşyerinizin tehlike sınıfına göre bu sağlık raporları periyodik olarak tekrarlanacaktır. Düzenlenecek sağlık raporları çalışanlarınızın özlük dosyalarında arşivleneceği gibi ÖNCÜ OSGB olarak mevzuatta belirtilen sürelerde bizler tarafından da arşivlenecektir.

 

 

AZ TEHLİKELİ SINIFI

İŞ YERLERİ

TEHLİKELİ SINIF

İŞ YERLERİ

ÇOK THLİKELİ SINIF

İŞ YERLERİ

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK RAPORLARININ YENİLENME PERİYODU

5 YILDA BİR

3 YILDA BİR

YILDA BİR

 

 

Belirtilen periyotlar dışında iş yerinizde gerçekleştirilen işten kaynaklanan tehlikeler doğrultusunda iş yeri hekimlerimizin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılabilir.

 

Gerçekleştirdiğiniz işten kaynaklanabilecek meslek hastalıklarını tespit etmek amacıyla ve çalışanların ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporunu düzenleyebilmek amacıyla iş yeri hekimimizin isteği ve risk analizi sonucu ortaya çıkan ortam ölçümleri sonucu bazı tetkiklerin her çalışan için yerine getirilmesi gerekmektedir:

 

-Akciğer Grafisi

-EKG

-Solunum Fonksiyon Testi

-Tam Kan Tahlili

-Tam İdrar Tahlili

-Odyometri

-Bilgisayarlı Göz Muayenesi